Data utworzenia: 24 maj 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy

Położenie nieruchomości Nr dz. KW Powierzchnia nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena
Lichnowy 400 GD1M/00018931/3 1287 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 34 427,00 zł brutto
Lichnowy 401 GD1M/00018931/3 1257 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 33 625,00 zł brutto
Lichnowy 402 GD1M/00018931/3 1261 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 33 732,00 zł brutto
Lichnowy 403 GD1M/00018931/3 1264 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 33 812,00 zł brutto
Lichnowy 404 GD1M/00018931/3 1267 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 33 892,00 zł brutto
Lichnowy 405 GD1M/00018931/3 1269 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 33 946,00 zł brutto
Lichnowy 406 GD1M/00018931/3 1434 m2 nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem pod zabudowę 38 360,00 zł brutto
 1. I przetarg odbędzie się 30 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, odpowiednio:
 • Dla dz. nr 400 obr. Lichnowy o godz 9.00;
 • Dla dz. nr 401 obr. Lichnowy o godz 9.30;
 • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy o godz 10.00;
 • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy o godz 10.30;
 • Dla dz. nr 404 obr. Lichnowy o godz 11.00;
 • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy o godz 11.30;
 • Dla dz. nr 406 obr. Lichnowy o godz 12.00.
 1. Warunki nabycia nieruchomości:

Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012 w terminie do 23.06.2017r. w wysokości:

 • Dla dz. nr 400 obr. Lichnowy – 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 401 obr. Lichnowy – 3 370,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 402 obr. Lichnowy – 3 380,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 403 obr. Lichnowy – 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych);
 • Dla dz. nr 404 obr. Lichnowy – 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych);
 • Dla dz. nr 405 obr. Lichnowy – 3 410,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziesięć złotych);
 • Dla dz. nr 406 obr. Lichnowy – 3 840,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych).

 

Dowód wniesionego wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu , przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikowi, który przetargu nie wygrał.

Obecność oferentów obowiązkowa. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby upoważnionej przez inną osobę, wymaga się pełnomocnictwa notarialnego na udział  w przetargu.

Uczestnik przetargu powinien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń oraz zobowiązań z różnych tytułów. Termin zagospodarowania - po podpisaniu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach codziennie w godz.: 8.00-15.00 lub telefonicznie, tel. 271-27-23 wew. 117.

Pliki do pobrania: