Data utworzenia: 05 lipiec 2017

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ogłasza X edycję Wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całego województwa.

Gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • „ekologia - środowisko”
  • „ekologiczne gospodarstwo towarowe"

Celem konkursu jest popularyzacja rolnictwa ekologicznego nagrodzenie efektów pracy gospodarzy dochowujących wszystkich wymogów niezbędnych dla uzyskania certyfikatu rolnictwa ekologicznego.

Gospodarstwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii i musi posiadać aktualny certyfikat rolnictwa ekologicznego.

Laureaci konkursu wojewódzkiego zostaną zgłoszeni do etapu krajowego, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 roku
 
Karta zgłoszenia oraz regulamin Konkursu wkrótce do pobrania ze strony: www.podr.pl