Data utworzenia: 12 październik 2017

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu nowodworskiego oraz malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Dla Kogo: Spotkania kierowane są do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Program spotkań: Harmonogram naborów; Warunki udzielania wsparcia oraz zasady przygotowania i składania wniosków;

Cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki; Lokalne kryteria wyboru i wymagane dokumenty; Omówienie głównych założeń RLKS

Data/Godzina

Miejsce

Termin Zgłoszenia

17.10.2017/ (08.00-10.30) (12.30-15.00)

Biuro ŻLGD Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 22

16.10.2017

27.10.2017/ (10.00-12.30)

Biuro ŻLGD Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 22

26.10.2017

30.10.2017/ (10.00-12.30)

Biuro ŻLGD Nowy Dwór Gdański, Plac Wolności 22

27.10.2017

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: (55) 272 04 06. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o aktualnych spotkaniach znajdziesz na stronie: www.zulawskalgd.pl