Data utworzenia: 12 październik 2017

Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenia, poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na obszarze powiatu nowodworskiego i malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Dla Kogo: Szkolenia przeznaczone są dla mieszkańców (w tym grupy defaworyzowanej— osoby do 29 roku życia) z zakresu:

prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania i rozliczenia środków na podjęcie działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej.

Program spotkań : Warunki udzielania wsparcia oraz zasady przygotowania i składania wniosków;

Cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;

Lokalne kryteria wyboru i wymagane dokumenty

Data/ Godzina

Miejsce

Termin zgłoszenia

17.10.2017/ 08.00-16.00

Biuro ŻLGD w Nowym Dworze Gdańskim, Plac Wolności 22

16.10.2017

18.10.2017/ 09.00-17.00

Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie, ul.

Jana Pawła U 2

17.10.2017

19.10.2017/ 08.00-16.00

Biuro ŻLGD w Nowym Dworze Gdańskim, Plac Wolności 22 (osoby do 29. roku żyda)

18.10.2017

20.10.2017/ 08.00-16.00

Urząd Gminy w Miłoradzu, ul. Żuławska 9

19.10.2017

24.10.2017/ 08.00-16.00

Biuro ŻLGD w Nowym Dworze Gdańskim, Plac Wolnośd 22

23.10.2017

25.10.2017/ 08.00-16.00

Urząd Gminy w Malborku, ul. Ceglana 7

24.10.2017

26.10.2017/ 08.00-16.00

Urząd Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15

25.10.2017

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: (55) 272 04 06

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach znajdziesz na stronie: www.zulawskalgd.pl