Data utworzenia: 20 październik 2017

Żuławska Lokalna Grupa Działania ogłasza tematyczne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres przyznawanej pomocy:

  • 1.1.2 Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania – konkurs nr 09/2017 (link>>>)
  • 1.1.4 Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem – konkurs nr 10/20171.1.4 Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem – konkurs nr 10/2017 (link>>>)
  • 2.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne – konkurs nr 11/20172.2.1 Stworzenie i rozwój produktów wykorzystujących zasoby lokalne – konkurs nr 11/2017 (link>>>)
  • 1.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 12/20171.2.1 Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – konkurs nr 12/2017 (link>>>)
  • 1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs nr 13/20171.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs nr 13/2017 (link>>>)
  • 1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 14/20171.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 14/2017 (link>>>)
  • 1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 15/20171.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 15/2017 (link>>>)
  • 1.2.6 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia – konkurs nr 16/20171.2.6 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia – konkurs nr 16/2017 (link>>>)
  • 2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych – konkurs nr 17/20172.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych – konkurs nr 17/2017 (link>>>)

 Przypominamy także o zapisach na szkolenia oraz spotkania informacyjne organizowane przez Żuławską Lokalną Grupę Działania!