Data utworzenia: 09 luty 2018

Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.

Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. ASF powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

APEL Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ryzyko wystąpienia tej groźnej choroby świń można zmniejszyć poprzez stosowanie następujących zasad:

  • nie wprowadzanie do gospodarstw zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia,
  • poddawanie nowo zakupionych świń kwarantannie,
  • stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych określanych jako BIOASEKURACJA – nie wpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych, odkażanie bieżące sprzętu, pojazdów, utrzymanie gospodarstwa w czystości, dbałość o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, używanie osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt.

Chorobę przenoszą również dziki oraz wyroby mięsne wytworzone z zakażonych zwierząt. Dlatego pamiętaj:

  • obowiązuje zakaz karmienia świń odpadami kuchennymi i resztkami żywności,
  • zabezpiecz gospodarstwo, również paszę i ściółkę przed dostępem dzików,
  • po polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie zwierząt dzikich dokładnie się umyj i wypierz odzież, a następnie odczekaj 72 godzin zanim wejdziesz do gospodarstwa utrzymującego świnie,
  • nie wnoś dziczyzny ani części z dzików na teren gospodarstwa,
  • nie używaj do ścielenia słomy, w której znaleziono dziki.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej zwierząt ma obowiązek zgłosić podejrzenie choroby właściwemu dla miejsca przebywania zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego.