Data utworzenia: 01 styczeń 2016

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowana w latach ubiegłych.

Okres realizacji zadania: 2017 rok

 • całkowity koszt zadania 12 888,95
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 5 799,60
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 3 866,40
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 37,91 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 37,91 Mg

Okres realizacji zadania: 2016 rok

 • całkowity koszt zadania 3 534,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 1 770,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 1 233,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 6,14 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 6,14 Mg

Okres realizacji zadania: 2015 rok

 • całkowity koszt zadania 12 312,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 6 150,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 4 310,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 17,07 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 17,07 Mg

Okres realizacji zadania: 2014 rok

 • całkowity koszt zadania 15 576,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 7 788,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 7 788,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 21,14 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 21,14 Mg

Okres realizacji zadania: 2013 rok

 • całkowity koszt zadania 16 168,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 5 658,50
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 5 658,50
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 20,21 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 20,21 Mg

Okres realizacji zadania: 2012 rok

 • całkowity koszt zadania 12 085,00
 • kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 4225,00
 • kwota dofinansowania z NFOŚiGW w Gdańsku 4225,00
 • wkład własny Gminy Lichnowy 0,00
 • całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu 8,37 Mg
 • ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku 8,37 Mg