Data utworzenia: 05 styczeń 2016

Zadanie pt „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2014” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 4 budynków mieszkalnych: Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 12, Lichnowy, ul. Spółdzielcza 8, Szymankowo, ul. Lipowa 2, Szymankowo, ul. Lipowa 8 oraz budynku przedszkola Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 36

Zadanie dofinansowane jest z Programu  Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Budynki są zinwentaryzowane i ujęte w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynki zostały ocenione na III stopień pilności.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 - 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08).

Gmina Lichnowy ubiegała się w 2013r. o udzielenie dotacji na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. Koszt zadania wyniósł - 16 168,00 zł, z czego dotacja WFOŚ w Gdańsku wyniosła 11 317,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW - 5 659,00zł. Unieszkodliwiono 20,21 Mg azbestu.

Roboty w ramach tegorocznego zadania zostały przeprowadzone przez firmę P.H.U PAMIR ul. Łąkowa 10, 83-110 Tczew, KONKURENT DACH Robert Bzowski, ul. 10 Stycznia 32, 83-110 Tczew, "BOLEK I LOLEK" Budownictwo, Remonty, Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, Z.U.H. MASS-DEK, Kwiatowa 21, 83-110 Tczew, Hurtownia Pokryć Dachowych, DACHBUD, Łukasz Kotlarz, Cisy 22, 82-200 Malbork.

W wyniku zadania przeprowadzonego w okresie czerwiec - listopad 2014r.. Łączna masa unieszkodliwionego azbestu wyniosła 21,14 Mg. Opady zostały przekazane na składowisko opadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów, 28-142 Tuczępy, Składowisko odpadów Niebezpiecznych zwierających AZEST w Małociechowie, Zakład Utylizacyjny Sp zo.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 15 576,00 zł, z czego 15 108,00 zł (97%) zostało dofinansowane - 7 554,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 7 554,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania: