Data utworzenia: 04 styczeń 2016

Zadanie pt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2013” polega na dofinansowaniu kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych na dachach 6 budynków mieszkalnych: Tropiszewo 16, Lisewo Malborskie ul. Kolejowa 3a, ul. Kolejowa 33, Lichnowy, ul. Zwycięstwa 23, ul. Zwycięstwa 21, Boręty Pierwsze 64/4 oraz 1 budynku gospodarczego w Lichnowach ul. Spółdzielcza 7.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Budynki są zinwentaryzowane i ujęte w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy.

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, budynki zostały ocenione na III stopień pilności. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy - Uchwała Nr XXIX/209/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.10.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy na lata 2012 - 2032”. (będąca aktualizacją Programu na lata 2008 - 2032 został uchwalony 04 września 2008r. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08). Gmina Lichnowy ubiegała się w 2012r. o udzielenie dotacji na usunięcie, transport oraz utylizację wyrobów azbestowych zlokalizowanych na jej terenie. Koszt zadania wyniósł - 12 085,00 zł, z czego dotacja WFOŚ w Gdańsku wyniosła 8 450,00 zł. Unieszkodliwiono 8,37 Mg azbestu.

Roboty w ramach tegorocznego zadania zostały przeprowadzone przez firmę P.H.U PAMIR ul. Łąkowa 10, 83-110 Tczew, GOLDEN Pkrycia Dachowe Sp. J Al.. Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork, KOZKURENT DACH Robert Bzowski, ul. 10 Stycznia 32, 83-110 Tczew, FIRMA KOWALCZYK, ul. Sienkiewicza 50B, 82-400 Sztum, Dachy Żuławy, Skowarcz, Gdańska 12, 83-032 Pszczółki, Usługi Dekarskie Daniel Dróżdż, ul. Reymonta 22/5, 82-200 Malbork.

W wyniku zadania przeprowadzonego w okresie czerwiec - sierpień 2013r. zostało unieszkodliwionych 1 519,46 m2 dachów pokrytych Azbestem. Łączna masa unieszkodliwionego azbestu wyniosła 20,21Mg. Opady zostały przekazane na składowisko opadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów, 28-142 Turzępy, Składowisko odpadów Niebezpiecznych zwierających AZEST w Małociechowie, Zakład Utylizacji Odpadów sp. Z o.o. Gilwa Mała 8.
Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 16 168,00 zł, z czego 11 317,00 zł (70%) zostało dofinansowane - 5 658,00 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 5659,00 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.