Data utworzenia: 18 marzec 2016

Wójt Gminy Lichnowy

 • Jan Michalski - Wójt Gminy Lichnowy
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 3 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23

Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta

 • Anna Kunkel - Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 4 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 113)
 • e-mail: sekretarz(at)lichnowy.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 • Bożena Milewska - Kierownik USC
 • Ewa Szymańska - Zastępca Kierownika USC
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 1 (parter)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 111)
 • e-mail: usc(at)lichnowy.pl

Referat Rozwoju Gospodarczego

 • Anna Stachowiak - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 10 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 115)
 • e-mail: a.stachowiak(at)lichnowy.pl
 • Zbigniew Niewczas - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 8 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 128)
 • e-mail: rg2(at)lichnowy.pl
 • Katarzyna Brzezińska - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 7 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 117)
 • e-mail: k.brzezinska(at)lichnowy.pl
 • Magdalena Stańczak-Skirca - Referent ds. gospodarowania nieruchomościami oraz odpadami komunalnymi
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 7 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 117)
 • e-mail: m.stanczak(at)lichnowy.pl

Referat Finansowo - Budżetowy

 • Halina Stoduś - Skarbnik Gminy Lichnowy
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 21 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 126)
 • e-mail: skarbnik(at)lichnowy.pl
 • Genowefa Kremp - Inspektor ds. księgowości budżetowej
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 20 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 125)
 • e-mail: g.kremp(at)lichnowy.pl
 • Magdalena Smagała - Inspektor ds. księgowości budżetowej
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 20 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 125)
 • e-mail: m.smagala(at)lichnowy.pl
 • Mariola Zuchmańska - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 13 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 124)
 • e-mail: podatki(at)lichnowy.pl
 • Aleksandra Gołdyńska - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 13 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 124)
 • e-mail: a.goldynska(at)lichnowy.pl
 • Monika Kuklińska - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 19 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 119)
 • e-mail: m.kuklinska(at)lichnowy.pl

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych

 • Magdalena Grabowska - Referent ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, sekretariat (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23
 • e-mail: sekretariat(at)lichnowy.pl

Samodzielne stanowisko ds. społeczno administracyjnych, oświaty i pozyskiwania środków

 • Ewa Szymańska - Inspektor ds. społeczno - administracyjnych, oświaty i pozyskiwania środków
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 9 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 116)
 • e-mail: ewa.szymanska(at)lichnowy.pl

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy

 • Iwona Młodzińska - Referent ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 9 (I piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 116)
 • e-mail: i.mlodzinska(at)lichnowy.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

 • Jarosław Grochowski - Podinspektor ds. obsługi informatycznej
 • siedziba: Urząd Gminy Lichnowy, pokój nr: 16 (II piętro)
 • telefon: (55) 271 27 23 (wew. 123)
 • e-mail: j.grochowski(at)lichnowy.pl