Data utworzenia: 19 listopad 2018

W wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r. mieszkańcy gminy Lichnowy wybrali nowych radnych na następną kadencje Rady Gminy Lichnowy na lata 2018-2023,

W dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady. Podczas sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach, Katarzyna Domeracka, wręczyła nowym radnym oraz Wójtowi Gminy Lichnowy zaświadczenia stwierdzające fakt ich wyboru.

Radni wybrali także spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, którym została radna Anna Grunau oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, którym został radny Zbigniew Rybicki. Ponadto powołano 5 komisji i wybrano ich Przewodniczących tj.

 • Komisję Budżetową z Przewodniczącym radnym Józefem Maciuńskim,
 • Komisję Rewizyjną z Przewodniczącą radną Krystyną Kunkiel,
 • Komisję Społeczno-Socjalną z Przewodniczącą radną Anną Rutkowską,
 • Komisję Rozwoju Gospodarczego z Przewodniczącym radnym Benedyktem Graban,
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z Przewodniczącą Katarzyną Malicką.

Skład Rady Gminy Lichnowy - kadencja 2018/2023

Anna Grunau Anna Grunau
Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy

zam. Lisewo Malborskie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 1, obejmującym część sołectwa Lisewo Malborskie obejmująca: część ul. 10 Marca tj. nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od Nr 22 wzwyż oraz ul. Robotniczą
Zbigniew Rybicki Zbigniew Rybicki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy

zam. Tropiszewo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 13, obejmującym sołectwo Tropiszewo oraz sołectwo Starynia
Benedykt Graban Benedykt Graban
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
zam. Lisewo Malborskie, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 2, obejmującym część sołectwa Lisewo Malborskie obejmująca: część ul. 10 Marca tj. nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od Nr 1 do Nr 21 oraz ul. Kolejową
Anna Rutkowska Anna Rutkowska
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej
zam. Lisewo Malborskie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 3, obejmującym część sołectwa Lisewo Malborskie obejmująca: część ul. Braterskiej tj. nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi: od Nr 4A do Nr 4E, Nr 10, Nr 10A, od Nr 12 do Nr 20
Józef Maciuński Józef Maciuński
Przewodniczący Komisji Budżetowej
zam. Lisewo Malborskie, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 4, obejmującym część sołectwa Lisewo Malborskie obejmująca: część ul. Braterskiej tj. nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi: od Nr 1 do Nr 3, od Nr 5 do Nr 9, Nr 11,Nr 11A, Nr 11B, Nr 60 oraz ul. Wyzwolenia, ul. Jana Pawła II i ul. Niepodległości
Jadwiga Liedtke Jadwiga Liedtke
zam. Boręty, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 5, obejmującym część sołectwa Boręty obejmująca miejscowość Boręty
Katarzyna Malicka Katarzyna Malicka
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zam. Boręty Drugie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 6, obejmującym część sołectwa Boręty tj. wsie Boręty Pierwsze i Boręty Drugie
blank Beata Słodkowska
zam. Dąbrowa, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 7, obejmującym sołectwo Dąbrowa
blank Jerzy Bednarek
zam. Lichnówki, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 8, obejmującym część sołectwa Lichnówki obejmująca miejscowość Lichnówki
blank Katarzyna Brzozowska
zam. Lichnówki Drugie, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 9, obejmującym część sołectwa Lichnówki obejmująca miejscowości: Lichnówki Pierwsze oraz Lichnówki Drugie
Krystyna Kunkiel Krystyna Kunkiel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
zam. Lichnowy, radna wybrana w okręgu wyborczym Nr 10, obejmującym część sołectwa Lichnowy obejmująca ulice: ul. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczą
Wiktor Borawski Wiktor Borawski
zam. Lichnowy, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 11, obejmującym część sołectwa Lichnowy obejmująca: ul. Tczewską, ul. Lachowicza, ul. Jesionową, ul. Krótką, ul. Wiatraczną, ul. Lipową i ul. Polną
Roman Szafran Roman Szafran
zam. Parszewo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 12, obejmującym sołectwo Parszewo i sołectwo Pordenowo
  Wojciech Młodziński
zam. Szymankowo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 14, obejmującym część sołectwa Szymankowo obejmująca: ul. Główną i ul. Żuławską
  Jerzy Ostrowski
zam. Szymankowo, radny wybrany w okręgu wyborczym Nr 15, obejmującym część sołectwa Szymankowo obejmująca: ul. Bohaterów Września, ul. Lipową i ul. Boczną


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w:

ostatni wtorek każdego miesiąca od 8:00 - 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy (pokój nr 11)


Komisja Budżetowa:

 1. Józef Maciuński – Przewodniczący
 2. Krystyna Kunkiel – Członek
 3. Wojciech Młodziński – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Krystyna Kunkiel – Przewodnicząca
 2. Roman Szafran – Członek
 3. Wiktor Borawski – Członek

Komisja Społeczno-Socjalna:

 1. Anna Rutkowska – Przewodnicząca
 2. Katarzyna Malicka – Członek
 3. Katarzyna Brzozowska – Członek
 4. Jadwiga Liedtke – Członek
 5. Beata Słodkowska – Członek
 6. Jerzy Bednarek – Członek
 7. Jerzy Ostrowski – Członek
 8. Anna Grunau – Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

 1. Benedykt Graban – Przewodniczący
 2. Józef Maciuński – Członek
 3. Zbigniew Rybicki – Członek
 4. Jerzy Bednarek – Członek
 5. Roman Szafran – Członek
 6. Wiktor Borawski – Członek
 7. Wojciech Młodziński – Członek
 8. Jerzy Ostrowski – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Katarzyna Malicka – Przewodnicząca
 • Beata Słodkowska – Członek
 • Jadwiga Liedtke – Członek

Plan Pracy Rady Gminy Lichnowy